RDV - Real Data Viewer

RDV – the Real Data Viewer är ett imponerande verktyg som hjälper dig att visualisera data från RELAP5-R/T (av SAIC:s ägd version) för att effektivt och enkelt kunna felsöka, utbilda och kvalitetssäkra utvecklingsarbete.

Med RDV kan du:

  • Avsevärt reducera tiden för modellering, felsökning och intrimning av RELAP5-R/T-modeller
  • Enklare förstå komplexa transienter i modellerna
  • Förenkla kvalitetssäkringen och granskningen av RELAP5-R/T-modeller
  • Enkelt skapa nya processbilder i Microsoft Visio 2003 för att visualisera data
  • Använda den grafiska illustrationen av modellen för att dokumentera din RELAP5-R/T-modell
  • Enklare att söka efter och hitta RELAP5-R/T-variabler

Du är välkommen att kontakta oss för mer information. Vi skickar gärna ut informationsmaterial och demonstrerar verktyget.