Rfid-experter i EU-projekt värt 9 miljarder

För första gången tas ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målen är att stärka den europeiska industrin, skapa jobb och utveckla framtidens järnvägssystem. Och ännu en gång är LearningWell inkopplade som rfid-experter.

Shift2Rail är ett EU-projekt med 71 medlemsorganisationer, spridda över större delen av Europa, som pågår 2017–2020. Den svenska delen av projektet leds och koordineras av Trafikverket. Total budget för projektet är 9 miljarder kronor, varav Sverige bidrar med två procent. En lätt investering att räkna hem med tanke på den forskning och utveckling som Sverige får ta del av.

”Shift2Rail kommer att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och utveckla det svenska järnvägssystemet”, säger Sam Berggren, projektledare för Shift2Rail hos Trafikverket, i en intervju på Trafikverkets webbsida. ”Med projektet säkerställer vi att järnvägsbranschen har den kompetens som behövs för att konkurrera på en internationell arena.”

Ökad insyn optimerar transportflödet

”Vår del handlar om att utveckla och automatisera framtidens transportterminaler genom exempelvis intelligenta kameror och rfid-läsare”, säger Thomas Slånmark, vd för LearningWell West i Karlstad. ”Några av fördelarna blir att Trafikverket får en ökad insyn i vad som faktiskt händer i det europeiska trafiknätet.”

Andra problem som projektet kan lösa är att det i dag är svårt att veta exakt när godstågen kommer att anlända en godsterminal. Vagnar kan gå sönder under transporten eller försenas på grund av problem längs spåren. Genom att i varje ögonblick veta exakt var vagnarna är kan terminalerna optimera sina flöden utifrån det.

Strategiska rådgivare och rfid-experter

LearningWell har under en längre tid varit strategiska rådgivare till Trafikverket och tagit fram rfid-lösningar som blivit en de facto-standard för järnvägen i Europa. I Shift2Rail-projektet är vi inkopplade som experter kring rfid-utveckling, systemutveckling och tester under åren 2017–2019.

”Vi och Trafikverket har ett långt förflutet, men det är lika roligt varje gång vi kopplas in på uppdrag av den här storleken”, säger Thomas Slånmark. ”Just nu håller vi på med en demo som ska visas upp under den stora järnvägsmässan Innotrans 2018 i Berlin.”

LearningWell har tidigare kammat hem europeiska storvinster inom rfid-området, däribland tre stycken från European Tag Award. Vi har också vunnit den globala standardiseringsorganisationen GS1:s pris för världens bästa projekt – alla kategorier – och var en av tre finalister i RFID Journal Award i kategorin Best Implementation.