Omvärldsbevakning för en säkrare värld med Europas försvarsmakter

Det är inte varje dag schweiziska försvarsmakten knackar på dörren, men det var så samarbetet började. Armasuisse var ute efter ett omvärldsbevakningssystem och hade valt ut ett fåtal leverantörer som skulle få visa vad de gick för.

Armasuisse är det schweiziska försvarets inköpsfunktion med huvudkontor i Bern. När de hörde av sig till LearningWell var de på jakt efter ett nytt omvärldsbevakningssystem.

”Från början valde vi ut ett antal intressanta leverantörer och testade olika system”, säger projektledaren hos Armasuisse som önskar förbli anonym. ”Vi blev direkt imponerade av systemet som LearningWell hade utvecklat. Även om det från början inte innehöll allt vad vi önskade oss så hade det ett perfekt förhållande mellan pris och funktioner.”

Peter Karlsson är medgrundare och vd på LearningWell. Han minns tydligt när Armasuisse hörde av sig. LearningWell hade då precis avslutat ett uppdrag för den svenska Försvarsmakten. ”Det första projektet vi gjorde tillsammans var en pilot för att låta dem känna på systemet. Sedan återvände de med en omfattande kravspecifikation.”

Här hade samarbetet kunnat avslutas

”De hade ett mer traditionellt sätt att se på kravspecar, medan vi förespråkade ett agilt arbetssätt. Det är klart att det blev ganska långa och heta diskussioner innan de förstod den ekonomiska och praktiska nyttan med att driva projektet agilt. Alltså att snarare fokusera på att leverera det användarna behöver istället för vad som kanske står på ett papper. Nu är Armasuisse agila ut i fingerspetsarna och gör bara agila it-upphandlingar.”

Projektledaren för Armasuisse säger att det fanns ett starkt skäl – utöver mjukvaran – till att det blev LearningWell. Det var människorna de träffade.

”Vi fick direkt ett bra intryck av dem. De var öppna och bra på att tänka i nya banor. Dessutom gick de verkligen på djupet för att förstå våra behov och hur vi arbetade. För mig är det vad som särskiljer dem från andra leverantörer.”

Systemet de använder heter CiWell och är ett av marknadens mest kraftfulla och självlärande analysinstrument. Det innehåller vissa moduler som är utvecklade av LearningWell medan andra delar är integrerade tredjepartsprodukter, som exempelvis Silobreakers Enterprise-lösning. Resultatet blir ett verktyg som enkelt kan skalas upp eller ner och anpassas för olika kunders behov.

”Det vi gjorde handlade till stor del om ett generationsskifte”, säger Peter Karlsson. ”Vi kan inte ta åt oss hela äran för att systemet blev så bra. Däremot hjälpte vi till att flytta fram dem minst två generationer. Armasuisse fick en helt ny teknik, nya funktioner och även ett nytt arbetssätt när vi ersatte deras tidigare programvara med webbgränssnittet i CiWell.”

Ett självlärande analysinstrument

Beroende på vem användaren är och vad den arbetar med fyller ett omvärldsbevakningssystem olika syften. För Armasuisse handlar det främst om ledningscentralens behov av att i realtid följa händelser i världen. Dessutom behöver analytikerna ett verktyg som hjälper dem att förstå vad som händer – och varför det gör det.

För ledningscentralen räknas varje sekund från det att informationen finns tillgänglig till dess att de har reagerat och beslutat om vidare åtgärder. Analytikerna har ett längre tidsperspektiv där de behöver vara så effektiva som möjligt.

”Den största nyttan med systemet går att förstå om jag jämför det med att göra manuella Google-sökningar med komplexa söksträngar och sedan få tillbaka en miljard resultat”, säger Peter Karlsson.

”Det tar en stund att gå igenom så mycket information. Därför är det lätt att se värdet med ett sådant här system där sökträffarna automatiskt sätts in i sammanhang som är lätta att förstå. Användarna kan direkt se vilka som var inblandade i en händelse, var och när den ägde rum, varför den gjorde det, hur det gick till, och även vilka produkter och organisationer som är berörda.”

Armasuisse säger att enkelheten, den platta strukturen och bolagets storlek också hade en positiv inverkan på projektet och var en anledning till att det blev LearningWell.

”Vi behövde aldrig gå via en säljare eller en juristavdelning. Här räckte det med att lyfta telefonen och ringa direkt till den vi ville prata med. Så både vi och användarna är väldigt nöjda med samarbetet och kan bara ge LearningWell våra varmaste rekommendationer.”