Förnyat samarbetsavtal mellan schweiziska försvaret och LearningWell

It-techföretaget LearningWell har åter fått uppdraget att utveckla det schweiziska försvarets avancerade system för omvärldsbevakning.
– Fantastiskt roligt att få förtroendet att fortsätta det sedan tidigare etablerade samarbetet, säger Peter Karlsson, grundare och vd för LearningWell i Nyköping.

LearningWell har utvecklat system för omvärldsbevakning i över 15 år som numera används av en rad svenska och europeiska myndigheter och försvarsmakter. År 2014 inleddes samarbetet med det schweiziska försvaret och en första version av omvärldsbevakningsystemet utvecklades. Systemet är ett av marknadens mest kraftfulla system för automatisk inhämtning och analys av data från öppna källor på internet, och har numera flera avancerade funktioner för säker underrättelsetjänst.

Tredje samarbetsavtalet

Nu har LearningWell för tredje gången skrivit avtal för ett förlängt samarbete med Armasuisse, det schweiziska försvarets inköpsfunktion. Affären är värd flera miljoner kronor och i uppdraget ingår bland annat att utveckla ytterligare funktioner för omvärldsbevakning.

– Internet och omvärlden förändras i en oerhörd snabb takt. För att anpassa oss till en rörlig omvärld måste vi hela tiden förändra och förbättra våra verktyg, säger Peter Karlsson.

Samarbetet med det schweiziska försvaret har sedan tidigare lett till nya rekryteringar och med den förnyade avtalet ser Peter Karlsson ytterligare möjligheter att anställa nya systemutvecklare och att lära upp juniora konsulter.

– Det känns extra kul att få förnyat förtroende den här gången, då den schweiziska projektgruppen som gett oss det förnyade uppdraget är helt ny – en stor ära för oss.

FAKTA: OSINT

OSINT står för Open Source Intelligence som förenklat innebär omvärldsbevakning eller underrättelsearbete med hjälp av öppna källor på internet eller andra nätverk. En komplett verktygslåda för omvärldsbevakning bygger på fyra huvudsakliga moduler.

1. Inhämtning av information
2. Triagering
3. Analysverktyg
4. Maskinöversättning


LearningWell har valt att separera dessa systemverktyg för att möta varje kunds unika behov. För informationsinhämtning har vi tagit fram SourceWell. För triagering, som innebär momentan övervakning och sortering av inkommande information, har vi verktyget TriWell.
När det gäller system för analys och översättning samarbetar vi med Silobreaker och Systran som vi bedömer vara bäst inom sitt område.

Vill du också utveckla system för omvärldsbevakning?

Just nu har vi lediga jobb på alla våra kontor. Bland annat söker vi Systemutvecklare inom avancerad omvärldsbevakning.