Ett samarbete för samhällets bästa

Syftet med samarbetet mellan Nordic Medtest och LearningWell är i förlängningen att rädda liv. De arbetar nationellt med att kvalitetssäkra e-hälsoarbetet i Sverige. Framgångssagan bygger på en tydlig och medveten strategi – att sudda ut gränsen mellan anställda och konsulter.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Enligt en rapport från konsultbolaget McKinsey som publicerades i juni 2016 finns det stora vinster med satsningen. Enbart att digitalisera journalsystemen mellan primärvården, specialistsjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten skulle kunna spara 34 miljarder kronor årligen. I kärnan av denna digitalisering finns Nordic Medtest och LearningWell för att testa och kvalitetssäkra systemen.

Peter Furster är verksamhetschef för Nordic Medtest, som har sitt ursprung i Landstinget i Värmland. Han har arbetat inom it-branschen sedan 90-talet och med hälso- och sjukvård de senaste tio åren, och menar att satsningen i Karlstad är unik på många sätt.

”På tre år har vi gått från att vara någon enstaka person i ett regionalt Vinnova-projekt till att ha 30 anställda och nu öka patientsäkerheten i hela Sverige. Vår uppgift är att göra vårdens it-system säkrare och mer användbar. Det är ett komplext arbete. Vi jobbar bland annat med teknisk och semantisk interoperabilitet, säkerhet, funktionalitet, användbarhet, lagkrav, prestanda och driftstabilitet. Detta gör vi i systemens alla faser, från idé till avveckling.”

För att kunna fullfölja uppdraget som nationell testpartner till Inera – vars uppdrag är att koordinera och utveckla e-hälsoarbetet i Sverige – har de valt ett annorlunda spår. Nordic Medtest tror inte på att ha en stor organisation med enbart fast anställd personal. Givetvis är anledningen delvis ekonomisk. Det största skälet däremot är att Nordic Medtest är övertygade om att det går att skapa mer värde genom att ha intima och transparenta samarbeten med bolag som LearningWell.

Allt handlar om förtroende

”Hos oss kallas konsulter för inhyrda medarbetare. Det ska inte spela någon roll vad det står på lönekuvertet. Vi jobbar tillsammans. Därför har LearningWell bland annat varit delaktiga i att ta fram vår värdegrund. Konsulterna blir också inbjudna till konferenser och har varit med och gjort riskanalyser inför den kommande bolagiseringen. Genom att jobba på det här viset får vi in väldigt mycket mer erfarenhet, kunskap och inspiration i företaget.”

Peter Furster säger att allt handlar om förtroende. Den insyn som konsulterna får när de är med i företagets strategidiskussioner är värd mycket och skulle lätt kunna missbrukas. Därför krävs det en ovanlig öppenhet för att få samarbetet att fungera.

”Med LearningWell är det raka diskussioner. När vi har ett behov får vi alltid ärliga svar. Om de inte har någon ledig resurs eller om kompetensen inte stämmer med vad vi behöver så säger de det. Det här gör att vi direkt kan hitta fungerande lösningar. Dessutom slipper vi sätta oss i en sits där vi behöver ta itu med okända problem senare i processen.”

Thomas Slånark är ansvarig för LearningWell i Karlstad. Han håller med Peter Furster och säger att det gäller att lita på varandra och kunna se den andra parten i ögonen. Samarbetet handlar inte om enstaka affärer utan om ett återkommande förtroende.

”Att jobba så här nära varandra ställer verkligen saker på sin spets. På den ena sidan har vi lojaliteten mot dem och de har lojaliteten mot oss som leverantör. På den andra sidan finns lojaliteten till det egna bolagets affärsframgångar på kort sikt. Visst måste vi kunna sköta affärerna här och nu, men det får aldrig ske på bekostnad av det långsiktiga.”

Peter Furster erkänner att det finns en risk med att släppa in konsulter så här långt in i organisationen. ”Men det är lätt att motivera beslutet när jag tittar tillbaka på hur samarbetet har gått hittills och de effekter vi har fått. Jag har aldrig känt att det har funnits tendenser till att de skulle utnyttja vår information på ett sätt som skulle kunna vara tveksamt.”

Kvalitetssäkring av mer än e-hälsa

Samarbetet med Nordic Medtest har visat sig stärka LearningWells utvecklare inom testområdet. Thomas Slånmark menar att de nu tänker på den framtida testningen, och hur de kan underlätta den, redan när de bygger mjukvaran. Det i sin tur har öppnat upp för en bredare satsning på kvalitetssäkringar av it-relaterade system.

”Under de här åren har vi blivit riktigt duktiga på att öppna upp mjukvara, analysera den och ge förslag på förbättringar. Det märker vi nu när vi får förfrågningar från alla möjliga branscher utanför hälso- och sjukvårdsområdet. Det kan handla om allt från att bekräfta att en levererad mjukvara överensstämmer med kravspecen, till att vara ett stöd vid företagsköp där vår roll skulle vara att säkerställa kvaliteten i en mjukvara.”

Ett av de samarbeten som Thomas och Peter är särskilt nöjda med är att det för första gången nu går att skicka elektroniska remisser mellan landsting. De tar även upp tjänsten Mina intyg – en nationell tjänst för e-hälsointyg – som alla landsting och regioner nu är anslutna till. Så när det kommer till samhällsvinster har de redan sett effekterna av samarbetet.