Seminarium: Maximerad kundnytta och effektiv förvaltning

Nyligen arrangerade vi ett välbesökt seminarium hos LearningWell Helsingborg. Ämnet var Maximerad kundnytta och effektiv förvaltning.

För att lyckas med det i vårt arbete kombinerar vi agila metoder med moderna teknologier för effektiv utveckling av mjukvara. Vi kallar konceptet för System Test Driven Development (STDD).

Ett lyckat införande av STDD innebär mer än en teknisk lösning. STDD öppnar nya kommunikationsvägar mellan traditionellt åtskilda roller med en långtgående påverkan på organisationen. I detta seminarium belyste vi samtliga aspekter, teknik såväl som mänskliga och ekonomiska faktorer.

Adam och Mikael från LearningWell berättade om sina erfarenheter av System Test Driven Development. Lennart Johannesson från Xmentor belyste hur ett företags organisation påverkas vid införandet av testautomation och agil utveckling. Morten presentation handlade om Return Of Investment vid införande av testautomation.