Ett seminarium om nyttan med rfid

Det var en frågvis publik på plats när LearningWell i samarbete med Sustainable Business Hub arrangerade ett seminarium om Radio Frequency Identification (rfid), 26 april.

Rfid som har funnits som en spännande produkt under en längre tid står inför ett genombrott när priserna på produkterna sjunker. Alla som har behov av att hålla koll på sina saker kan göra stora vinster genom att använda rfid. Logistikbranschen är given men även ett företag som Hilti, som tillverkar verktyg, har sett affärsmöjligheter.

Många fördelar med rfid

Vad är då rfid? Lite slarvigt kan man säga att det är en elektronisk streckkod, likt ean-koden. Rfid-taggen har dock flera fördelar. Den behöver inte synas för att läsas av. Du kan läsa av många taggar samtidigt. Långt fler än 100 taggar kan läsas av på någon sekund. Det går att läsa av den i hög hastighet. Den klarar tuffa miljöer. Och du kan läsa av den på långt avstånd.

Sedan länge har rfid använts för att märka djur och läsa av deras förflyttningar. I dag har man utvecklat tekniken betydligt. Ett vanligt användningsområde är inventering och uppdatering av lager.

Vi har till exempel medverkat i utvecklingen av ett system på sjukhus där man med hjälp av rfid-taggar i kläderna kan läsa av vilket plagg som tas från en hylla. Antalet plagg uppdateras direkt och du får bättre framförhållning i dina beställningar.

Rfid på vagnar och lok minskar kostnader

Ett nytt område där rfid både minskat kostnaderna och ökat servicegraden för kunderna är tågtrafiken. Trafikverket startade 2008 ett arbete där de testade att sätta rfid-taggar på vagnar och lok för att identifiera skadade fordon som då direkt kunde tas ur drift. Testerna föll väl ut, högnivålarmen kunde minskas 75 procent. Färre stopp och därmed färre förseningar.

Nu har Trafikverket och flera tågoperatörer monterat rfid-taggar på uppåt 4000 vagnar och lok och läser av dessa på drygt 220 ställen längs med banan. När ett tågset kör förbi en rfid-läsare identifieras varje enskild vagn i tågsetet. Vid 160 av dessa platser finns sensorer som bland annat mäter hjulskador och temperatur på lagerboxar och kan på så sätt identifiera om något hjul eller hjullager är skadat och exakt vilket det i så fall är.

”Genom att använda rfid har vi förenklat det proaktiva underhållsarbetet så att vi kan läsa av vilka fordon som behöver underhållas innan det blir fel på dem, och i värsta fall skada banan”, sade Karl Åkerlund, ansvarig för rfid-projektet på Trafikverket.

En gemensam standard med GS1

Med hjälp av GS1 som globalt standardiseringsorgan har järnvägen nu enats om en gemensam standard för hur lok och vagnar skall rfid märkas inom Europa, berättade Mia Lenman från GS1.

Just nu pågår flera intressanta pilotprojekt men Sverige och Finland har kommit absolut längst. Nästa steg blir att kunna spåra och följa fordon över hela Europa med hjälp av rfid. Trafikverket har tagit de första initiativen till informationsutbyte med Tyskland och Danmark. Danmark har satt upp fem läsare och Tyskland kommer att ha 15 platser inom kort.

Rfid ger extra värde för Hiltis kunder

Ett företag som förstått att de kan öka sin konkurrenskraft genom att sätta rfid-taggar på sina produkter är Hilti. Hilti säljer verktyg och insåg att de kan hjälpa sina kunder inom byggbranschen att hålla ordning på sina verktyg.

”Ett byggföretag som har flera byggen på gång samtidigt flyttar verktyg från arbetsplats till arbetsplats. Till slut saknas ett verktyg på arbetsplats 1 och arbetet stannar av tills man fått tag i det”, berättade Günther Dieroff, Sales Manager Technical på Beneli.

Genom att erbjuda koll har Hilti gett sina kunder ytterligare skäl till att välja Hiltis produkter framför andra. Vilka fler branscher där RFID kan ge extra värde återstår att se.