Omställning av masugn 4 i Oxelösund

Under tio veckor sommaren 2011 kommer masugn 4 hos SSAB i Oxelösund att stoppas för en så kallad omställning. Då finns vi med för att byta ut femton äldre styrsystem av typ PSS7000 och ersätta dem med moderna Proview-system (PSS9000) som drivs med Linux som operativsystem.

Vår uppgift är att hjälpa SSAB inventera de äldre systemen, ta fram funktionsspecifikationer på de nya systemen, ersätta den äldre programvaran i Proview, skapa nya operatörsbilder, testa systemen och slutligen sätta dem i drift.