SSAB väljer LearningWell

LearningWell har genom åren deltagit i flera viktiga projekt på SSAB. Nu startas två spännande projekt som berör nivå-2- och nivå-3-system hos dem. Det innebär att LearningWell medverkar i projekt som utvecklar både processnära system och administrativa system. Utvecklingen sker bland annat med tekniker som .NET, C# och Delphi.

Uppdragen visar att SSAB har orubbat förtroende för LearningWell:s kombination av verksamhetskunskap och it-lösningar.