Svenska Spel satsar på prestandatestning

Erik Ytterberg från LearningWell har under närmare två års tid hjälpt AB Svenska Spel med prestandarelaterade frågor och testning, främst inom den avdelning som sysslar med livespel på sportevenemang. Här berättar Jenny Rudenstål, förvaltningsledare för avdelningen om hur det har hjälpt företaget.

”Först och främst är det kundupplevelsen som tar skada om vi har prestandaproblem”, säger Jenny. "Vi har ett stort informationsflöde som måste nå våra kunder så fort som möjligt, om vi halkar efter så märker våra kunder det, och upplevelsen blir lidande."

Förutom kundupplevelsen finns det även en annan kritisk aspekt av prestandaarbetet. Tillståndet från Lotteriinspektionen är villkorat med att spel ska kunna ske på ett säkert sätt, och en del av det innefattar att kunders spel ska vara baserat på uppdaterad och korrekt information, nåt som inte blir möjligt om systemet halkar efter verklighetens händelseutveckling.

Bakgrunden till initiativet att få kontroll på systemets prestanda var en önskan att kunna öka utbudet av livespel.

"Man kan inte verka i den stenhårda konkurrens som råder på den här marknaden utan ett brett produktutbud, vilket är det som våra kunder efterfrågar. Det fanns inga alternativ till full kontroll på vad vi kan klara av när vi ville skala upp utbudet."

Integrerad del av utvecklingskedjan

Under de två åren som gått har testmetodik utarbetats och automatiserats till den grad att prestandatestning är en helt integrerad del av utvecklingskedjan, och signalerar automatiskt om en degradering skulle ske, innan förändringen produktionssätts.

Man har etablerat arbetssätt för att spåra upp flaskhalsar i systemet och kan på ett systematiskt sätt angripa dem med optimeringsinsatser. Efter en lyckad optimering kan man ofta se resultatet redan efter några minuter.

”Vi har levlat upp i prestandatestning”, som Jenny uttrycker det.

Hög medvetenhet

Numera är medvetenheten om prestandafrågor utbredd och företaget har rekryterat flera medarbetare till prestandateamet som är väl intränade på arbetsflödet. Vi har under arbetets gång fått en rejäl genomlysning av systemets arkitektur, dess styrkor, och gjort riktade optimeringsinsatser mot dess svagheter.

"Vi befinner oss nu vid en punkt där prestanda inte längre är ett hinder för det utbud vi vill erbjuda, och jag tror inte heller att vi kommer att hamna i en sådan situation igen", säger Jenny.