Automatiserad spårbarhet med TagWell

200 ton textilier som slängs dagligen, bara i Sverige. Säkerhetsklassad utrustning som riskerar att komma på avvägar. Och kraftiga förseningar av tågtrafiken på grund av akut underhållsarbete. Det är några av alla utmaningar där molntjänsten TagWell kan bidra till lösningen.

Trots att rfid-tekniken har funnits i många år är det fortfarande få som vet vad som går att göra med den.

Exempelvis kan den ge svar på frågor som hur, var, vad och när. Vad är den här tröjan tillverkad av och hur miljövänlig är den? Var befinner sig den säkerhetsklassade utrustning vår personal använder? När behöver vi planera in underhållsarbete av tågvagnar för att undvika akuta driftstopp?

Informationen läses av med hjälp av radiovågor och taggar, som finns tillgängliga i alla former och storlekar. Från större enheter som klarar av krävande miljöer inom industrin och kan läsas av på långa avstånd, till knappt synliga taggar som sys in i kläder.

Några av de stora fördelarna med rfid är en förbättrad säkerhet och ekonomi. Inköp underlättas – medan stölder och svinn minskar – när du hela tiden vet vilken utrustning som används och skicket på den. Lagerhantering och godstransporter optimeras när du får saldon och tidtabeller du kan lita på.

Exempel på projekt och samarbeten

Sedan många år har LearningWell arbetat i gränslandet mellan forskare och universitet, det privata näringslivet och statliga organisationer för att utveckla och hitta nya användningsområden för rfid-tekniken.

Vår plattform för att jobba med automatiserad spårbarhet är den egenutvecklade molntjänsten TagWell.

Detaljerad tåginformation i realtid över Sverige


Vi har under lång tid varit strategiska rådgivare till Trafikverket och tagit fram rfid-lösningar som blivit en de facto-standard för järnvägen i Europa.

I dag finns det hundratals installerade rfid-läsare längs med den svenska järnvägsrälsen, och tusentals tågvagnar bär utrustningen. Med hjälp av tekniken vet godsterminaler i varje ögonblick var transporten befinner sig och i vilken ordning vagnarna kommer. Och transportörer får detaljerad statistik på vagnarnas skick och kan göra planerade underhållsåtgärder istället för akuta och kostsamma insatser.

Halvera livscykelkostnaden för tåg inom EU


EU-projektet Shift2Rail med en budget på nio miljarder kronor ska stärka industrin och utveckla järnvägssystemet. Vår uppgift som rfid-experter är att utveckla och automatisera framtidens transportterminaler genom exempelvis intelligenta kameror och rfid-läsare. Den förväntade nyttan av projektet är att minska livscykelkostnaden för järnvägstransporter med 50 procent.

Hållbara och cirkulära mode- och textilbranscher

Bild: Rise

Tillsammans med forskningsinstitutet Rise och andra aktörer som Peak Performance och Filippa K tittar vi på hur vi med hjälp av rfid-teknik kan återanvända eller återvinna stora delar av de 200 ton textilier som slängs dagligen bara i Sverige.

En del av projektet syftar till att ta fram en universell, världsomspännande elektronisk märkning. En rfid-teknik som överlever produktens livslängd och underlättar den cirkulära ekonomin inom mode- och textilbranschen.

Andra möjliga fördelar av projektet är exempelvis enorma tids- och säkerhetsvinster när hundratals artiklar kan läsas in samtidigt vid butiks- och lagerinventeringar.

Fakta om Tagwell

  • Molntjänst för automatiserad spårbarhet
  • En skalbarhet som passar små och stora organisationer
  • Hög säkerhet inspirerad av vårt arbete inom kärnkrafts- och försvarsindustrin
  • Gör det enklare att leva upp till lagkrav
  • Kan ge stora vinster genom effektivisering och snabbare hantering
  • Minskar förluster och stölder