TagWell
Proof of concept
Utforska möjligheterna med automatiserad spårbarhet – utan att binda upp er i en lång tid framöver. Med ett proof of concept är ni snabbt igång och kan börja ta kontroll över viktiga artikelflöden och händelseförlopp i er verksamhet.
TagWell är LearningWells egenutvecklade plattform för automatiserad spårbarhet. Systemet baseras på unika identiteter och moderna avläsningsmetoder. I proof of concept-erbjudandet ingår en heldagsworkshop, TagWells fulla funktionalitet, hårdvara och uppföljande utvärdering.
Inför projektet identifierar vi tillsammans era unika förutsättningar och behov. Under en bestämd tidsperiod testkör ni sedan TagWell i er verksamhet. Vår ambition är att ni redan från början ska ha en flexibel och skalbar lösning att bygga vidare på.

Ta kontroll över viktiga flöden

Automatiserad spårbarhet kan ge svar på frågor som: När lämnade artikeln lagret? Var är den nu? Vem av de anställda hade den senast? TagWell registrerar och lagrar händelser, tidpunkter och positioner som är viktiga för din verksamhet, och hjälper dig på så sätt möta allt mer krävande lag- och marknadskrav.

Integrerad eller fristående

Du väljer själv om TagWell ska integreras med dina nuvarande affärs- och logistiksystem, och hur informationen i era HR- och artikeldatabaser ska användas. Du kan också låta TagWell vara en fristående applikation där informationen lagras lokalt.

Detta ingår

Heldagsworkshop

Under workshopen går vi på djupet för att förstå de riktiga behoven bakom era krav. Tillsammans identifierar vi vilka förutsättningar och villkor som finns för projektet. Där ingår bland annat era förväntningar på vad ett proof of concept ska leda till.

10 rfid-taggar

Rfid-taggar går att fästa på de flesta material och används idag inom bland annat järnvägs- , flyg- och retail-branschen. Taggarna konfigureras med unika identiteter som gör det möjligt att följa viktiga händelser och positioner kopplade till artiklar i din verksamhet.

Handskanner

För att kunna läsa av taggarna och registrera informationen från de unika identiteterna i TagWell behöver ni en hand- skanner. Den får ni låna utav oss. Inläsningen kan antingen göras manuellt – en artikel åt gången – eller automatiskt i bulk.

TagWells fulla funktionalitet

Med TagWells standardfunktioner kan ni enkelt skapa artikel- register, checka in och ut artiklar, generera inventeringsunderlag och skriva ut rapporter. Ni väljer själva vilka i er organisation som ska ha behörighet att hantera de olika funktionerna.

1 månads testperiod

Under den tidsbegränsade testperioden får ni möjlighet att utforska och utvärdera kraften i automatiserad spårbarhet - utan att ni behöver binda upp er i en lång tid framöver. Självklart finns vi alltid till hands för vägledning och eventuella frågor.

Resultatrapport

Efter avslutad testperiod sätter vi oss ner och utvärderar resultatet. Blev det som vi tänkt oss? Vad kan göras ännu bättre? Gemensamt tar vi fram en resultat-rapport och plan för hur ett fortsatt samarbete skulle kunna se ut.

Identifiering och workshop

Exakt vilka behov har ni? Vilka förväntingar har ni på automatiserad spårbarhet och vad ska ett proof of concept leda till? Vi visar en demoversion av TagWell, alltså hur det kan se ut och fungera. Tillsammans genomför vi en workshop för att gå på djupet och förstå de riktiga behoven bakom era krav. Allt för att se till att vi verkligen har förstått varandra.

Installation

När vi kommit fram till vad som behövs, sätter vi upp en testmiljö i er verksamhet. En TagWell i miniformat, för att se till att alla flöden fungerar enligt överrenskommelse och att ni känner er bekväma med hur ni ska använda TagWells funktioner. Ni är med och bestämmer vilka artiklar som ska kopplas till en unik identitet och hur de ska katagoriseras i systemet.

Fortsättning

Ofta är det när ni börjar jobba med systemet på riktigt som upptäcktsresan startar. Det kommer nya önskemål och ni ser fler möjligheter. Efter testperioden sätter vi oss därför ner, utvärderar projektet och tar fram en en resultatrapport. Rapporten blir underlag till det fortsatta arbete med att göra TagWell till ett så kraftfullt verktyg som möjligt för er verksamhet.

Exempelflöde för hantering av persedlar

1. Inläsning och incheckning

 • Manuell eller automatisk inläsning av artiklar
 • In- och utcheckning av artiklar. Enskilt eller i bulk
 • Möjlighet att hantera grupperade artiklar, som till exempel klädpaket

4. Lagerkontroll

 • Skapa och kontrollera artikelregister
 • Detaljerad översikt på varje lagerplats
 • Få notiser kring relevanta lagerförändringar

2. Koppla till medarbetare

 • Integrera med medarbetarregister
 • Kvittens vid incheckning, utcheckning och inleverans
 • Koppla artiklar till anställdas id-kort
 • Ställ in återlämningsdatum
 • Definera roller och behörighet bland de anställda
processprocess

2. Koppla till medarbetare

 • Integrera med medarbetarregister
 • Kvittens vid incheckning, utcheckning och inleverans
 • Koppla artiklar till anställdas id-kort
 • Ställ in återlämningsdatum
 • Definera roller och behörighet bland de anställda

4. Lagerkontroll

 • Skapa och kontrollera artikelregister
 • Detaljerad översikt på varje lagerplats

3. Notifikationer och rapporter

 • Få notifikationer baserat på utvalda triggers
 • Skapa rapporter i Excel eller exportera som .pdf
 • API för mer avancerad rapportering

Kontakta oss

David Burman

David Burman, platschef

david.burman@learningwell.se
073-078 84 29
Helsingborg
Günther Dieroff

Günther Dieroff, senior konsult

gunther.dieroff@learningwell.se
+46 70-210 75 75
Helsingborg