Explore the more technical side of us with The Well.

Digitalt planeringssystem för fastighetsförvaltning

I dag använder Lennander FastighetsFörvaltning ett planeringssystem som minimerar missförstånd och fel. Ett system som till och med deras kunder är imponerade av. Men från början ville ägaren Fredrik Lennander aldrig någonsin bli digital. Han tyckte att whiteboardtavlorna var den perfekta lösningen.

Published in: Nyhet-Framsida | 2018-04-18

Enlighten your family

Last Sunday morning, my seven-year-old son and I stayed in bed to explore code.org on the iPad. code.org is a non-profit organisation dedicated to expanding the access to computer science. They do so by step-by-step programming tutorials. These tutorials features characters my son recognise, such as Angry Birds, Minecraft, Frost (Disney) and many more. After a couple of hours in bed […]

Published in: General | 2016-12-14 Göran Larsson