2003-2023

20 år att känna stolthet över

"Från dag ett har vi gjort stora grejer och utvecklat fantastiska system. Men det som är genomgående och som vi känner mest stolthet över är att vi alltid värnar våra kunder och varandra. Vi lämnar aldrig en kund i sticket och vi tar stort ansvar i alla projekt. Det bygger relationer och skapar arbetsglädje."

Peter Karlsson, Claes-Erik Frölund och Per Arne Malmqvist, grundare och delägare LearningWell AB