Trafikverket vinner nytt prestigefyllt pris

Trafikverkets pågående rfid-projekt var ett av fem nominerade rfid-projekt i Europa till den årliga utdelningen av Guldtaggen. Det blev andra gången på ett år som Trafikverket vann ett prestigefullt pris för sin rfid-satsning. I september 2010 så vann man GS1:s globala pris som världens bästa projekt, alla kategorier.

The Golden Tag Award instiftades 2005 av intresseföreningen RFID Nordic, då som ett Nordiskt pris. Men sedan tre år tilldelas priset det bästa europeiska rfid-projektet.

Priset består av två delar, Guldtaggen och Minitaggen. Guldtaggen tilldelas det projekt som på bästa sätt använder rfid-tekniken med fokus på innovation och kundnytta. I år vann Trafikverket med Lennart Andersson som projektledare. Minitaggen tilldelas den konsult som på ett betydande sätt bidragit till framgångarna. I år tilldelades det LearningWell och Gunnar Ivansson.

Europeisk standard på gång

Resultatet av projektet kommer att innebära att man kan följa och spåra rfid-märkta järnvägsvagnar över hela Sverige. Eftersom järnvägstrafiken är internationell jobbar man hårt för att få till en europeisk rfid-standard. Eftersom Sverige – tillsammans med GS1 Sweden, som är ett standardiseringsorgan för bland annat rfid-standarder – är några av initiativtagarna är det sannolikt att tro att det svenska projektet kommer ligga som grund för standarden.

Trafikverket ser stora besparingar i banunderhåll tack vare individmärkta vagnar. Fraktbolagen ser stora möjligheter i sin logistikhantering när de exakt vet var i ett tågset vagnarna finns, vilket underlättar lastning och lossning. Järnvägsbolagen får minskad administration och bättre kontroll. Räddningsverket får ökade möjligheter att hålla koll på vagnar med farligt gods.

LearningWell kom in i projektet på allvar 2009 har, som det står i nomineringen till Minitaggen, ”på ett betydande sätt bidragit till framgångarna”.

”Det är fantastiskt att leda utvecklingen i Europa”, säger Gunnar Ivansson på LearningWell i Stockholm. ”Även järnvägsapplikationer i länder utanför EU är i kontakt med oss eftersom Sverige anses som ett föregångsland vad det gäller rfid inom järnvägen.”