Transportstyrelsen tacklar Brexit-utmaningar med systemutveckling

Storbritanniens vara eller icke vara i EU är numera en tidsfråga. Ett Brexit som kommer få stora konsekvenser för resten av Europa. Inte minst för den svenska Transportstyrelsen som förväntas ta emot en ökning från tre hundra till tre tusen typgodkännandeärenden – per år.

Brexit-utvecklingen  ställer tuffa krav på hur ärendena hanteras, beslutas och följs upp. I händelsernas centrum står LearningWell-konsulten Jan Crivell, som just nu är med och tar fram ett mer anpassat ärendehanteringssystem åt Transsportstyrelsen.

Ett typgodkännande är ett intyg på att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller Europaparlamentets bestämmelser och krav. I Sverige är det Transportstyrelsen som sköter hantering, beslut och uppföljning av typgodkännandeärenden.

Nya lösningar för morgondagens krav

För Jan Crivell, business analyst på LearningWell, handlade det initiala uppdraget på Transportstyrelsen om att genomföra en nulägesanalys med önskat framtidsläge. Resultatet, framtaget tillsammans med avdelningen för ärendehandläggning, visade flera saker.

För att verksamheten ska fungera även framöver krävs noggrann dialog mellan handläggarna, samt en effektiv och rättssäker överblick över pågående ärenden. Krav som kommer bli svåra att möta med dagens arbetssätt där ärenden hanteras med manuella rutiner och krångliga system.

Anpassat ärendehanteringssystem

Under hösten leder Jan därför en förstudie. Planen är att ta fram ett anpassat ärendehanteringssystem som hjälper Transportstyrelsen hantera den ökade volymen ansökningar och ärenden som man förväntas ärva från Storbritannien vid en eventuell Brexit.

”Systemet måste stödja hela verksamhetsprocessen från hantering av ansökningar till handläggning, beslutsfattande av ärenden och stöd för efterföljande kontroller”, berättar Jan. ”Förhoppningen är att ett beslut för att påbörja utvecklingen av systemet tas kring årsskiftet.”

Exakt vad som kommer hända efter Brexit är det få som vet. Det vi kan konstatera är att verksamhetsanpassade systemlösningar  kan bli en viktig del i att hantera utmaningarna från ett sådant beslut.

Fortsättning följer.