LearningWell lanserar uppdaterad version av egna molntjänsten TagWell

LearningWell har länge jobbat med automatiserad spårbarhet. Med vår egenutvecklade molntjänst TagWell har vi varit med och tagit fram spårbarhetslösningar som idag används inom den europeiska järnvägen och industrin. För att möta intresset från ett växande antal branscher lanseras nu en uppdaterad version. Med den nya versionen vill LearningWell underlätta för alla typer av kunder – oavsett storlek och bransch – att komma igång med automatiserad spårbarhet som skapar värde från första stund.

Genom att förse artiklar i din verksamhet med unika identiteter kan du med TagWell följa dem genom hela värdekedjan. Exempel på artiklar kan vara uniformer, verktyg, maskindelar, järnvägsvagnar – ja, till och med levande varelser. Genom att ha kontroll på artiklar och händelser som är viktiga för din verksamhet minskar risken för stölder och svinn. Att begränsa tiden artiklarna befinner sig ute i verksamheten förhindrar även onödiga förslitningsskador. Med TagWell skapar du flöden och processer som är kostnadseffektiva, tidsbesparande och hållbara.

Målet är att ge kunder från en bred blandning av branscher möjlighet att på ett flexibelt och skalbart sätt komma igång med automatiserad spårbarhet som skapar värde från första stund.

Använd TagWell för att få svar på frågor som:

  • När lämnade artikeln lagret?
  • Vilket tillverkningsmaterial har använts?
  • Var är den nu?
  • Vem av de anställda hade den senast?
  • När förväntas den vara tillbaka i lager?

Generaliserad med fler valmöjligheter för kunden

TagWell har tidigare varit starkt förknippad med rfid-tekniken, dess möjligheter och begränsningar. Förutom att nya funktioner lagts till har plattformen idag generaliserats för att passa en bredare marknad. Rfid-tekniken stödjs fortfarande, men numera är det helt upp till kunden vilken avläsningsmetod som använts.

”Det känns fantastiskt kul att vi nu har en riktigt trimmad produkt som vi ser passar in i de flesta branscher”, säger Tord Larsson-Steen, vd LearningWell SW. ”Nyfikenheten från marknaden ökar, och intresset för vad den kan göra för olika typer av kunder växer för varje dag som går.”

Trafikverket och SCA

Med hjälp av TagWell vet godsterminaler i varje ögonblick var tågen befinner sig och i vilken ordning vagnarna kommer. Transportörer får detaljerad statistik på vagnarnas skick och kan göra planerade underhållsåtgärder.

I vårt kundcase kan du läsa mer om olika användningsområden för automatiserad spårbarhet.

Vill du veta mer om TagWell?

I vårt produktblad kan du läsa mer om TagWells funktioner och möjligheter. Där hittar du även ett exempelflöde för hantering av persedlar, som till exempel medarbetaruniformer.