Uppdrag inom cybersäkerhet åt Försvarsmakten

LearningWell har genomfört konsultuppdrag inom området cybersäkerhet på strategisk nivå med Försvarsmakten som slutkund. Uppdraget har givit LearningWell möjlighet att bidra med stark strategisk kompetens inom ett mycket viktigt område för samhällets totala säkerhet och uppdraget har genomförts i samverkan med CIM-Coach AB.