Verktyg för digital kompetenshantering – för en säker arbetsmiljö

STAFFWELL 2024-01-12
Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång ökade kraftigt under 2023 och blev det mest olycksdrabbade på 12 år, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet erbjuder vi nu ett unikt digitalt verktyg för kompetenshantering.

Verktyget som går under arbetsnamnet StaffWell har utvecklats av IT-företaget LearningWell i nära samarbete med Oxelösunds Hamn AB, där verktyget implementerades 2019. Under 2024 kommer kompetenshanteringsverktyget introduceras som webblösning för en bredare målgrupp. Industriföretag där det förekommer många olika arbetsuppgifter i en riskfylld miljö är en prioriterad målgrupp.

– Vi har haft en nära dialog med både skyddsombud och fackliga företrädare under utvecklingen av StaffWell som bara ser fördelar med verktyget. Webblösningen är vårt bidrag till krävande branscher som behöver stöd i verksamheten och med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Peter Karlsson, vd på it-företaget LearningWell.

Målgruppen inom industrin är stor

Många arbetsplatsolyckor skulle kunna förhindras om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits, skriver Arbetsmiljöverket på sidan "Nollvison mot dödliga händelser i arbetet."
Vid inspektioner av händelserna framgår att det ofta har funnits brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att det har saknats eller funnits bristfälliga riskbedömningar för det arbetsmoment som skulle utföras, menar Arbetsmiljöverket på samma sida.
Just i det här arbetet är StaffWell ett oumbärligt verktyg, menar Douglas Heilborn, tidigare vd för Oxelösunds hamn och numera konsult inom logistik, transport och arbetsmiljö som var med när StaffWell implementerade i Oxelösunds hamn.

– Det är ett väldigt intuitivt och kraftfullt verktyg inom kompetenshantering, och målgruppen inom industrin är stor. Därför är det extra spännande att flera industriföretag nu visat intresse för StaffWell, säger han.

Göran Larsson är produktägare och teknisk chef på LearningWell. Han är övertygad om att system som StaffWell på sikt skulle kunna bidra till en nollvision inom industrin.

– Vi vill göra det enkelt att göra rätt och under utvecklingsarbetet har vi fokuserat på användarupplevelsen. Det ska vara enkelt att använda och vi har hela tiden varit lyhörda för hur användaren upplever systemet, säger Göran Larsson

Hur funkar det då?

Det är vanligt att företag administrerar personalens tillgångar som utbildningar och certifikat, samt företagets krav i exempelvis Excel-dokument eller i personalsystem som inte är byggda för just den uppgiften. Det riskerar att göra det svårt att överblicka utbildnings- och kompetensläge hos personalen.

– Säg att du har 150 anställda, 100 olika arbetsuppgifter och minst 10-20 olika utbildningar per anställd som du ska hålla reda på. Det kan vara allt från generella saker som HLR, specialistkunskaper och/eller individuella utbildningar för olika maskiner. Det riskerar att bli oöverskådligt, säger Douglas Heilborn.

Trygghet för arbetsledning och anställda

I StaffWell skapas en tydlig överblick där det är enkelt att matcha organisationens krav mot individens tillgångar som utbildningar, förmågor, erfarenhet och körtillstånd. På så vis blir plattformen en oumbärlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verktyget skapar trygghet både för arbetsledning och den anställde som ska utföra arbetsuppgifterna. Det är lätt att överblicka vilka utbildningar som behöver förnyas eller vilken maskin som den anställde har körtillstånd för. Systemet finns tillgängligt på marknaden som webblösning under 2024 men redan nu går det att boka en tid för demo.

STAFFWELL – Så funkar det >> Ladda ned introduktion här

3 anledningar att testa StaffWell

• Att du som ansvarig ska känna dig trygg med att verksamheten gör rätt
• Skapa en säkrare arbetsmiljö och förhindra olyckor och tillbud
• Att du som anställd eller förtroendevald ska känna att din arbetsplats är säker

Nyfiken på att veta mer?

{}

Peter Karlsson

Vd, LearningWell East
peter.karlsson@learningwell.se
070-631 28 70
{}/

Douglas Heilborn

Konsult på uppdrag av LearningWell
douglas.heilborn@learningwell.se
070-3997084

Läs också >> Kundcase: Smidigare kompetenshantering till en hamn i framkant

I StaffWell skapas en tydlig överblick där det är enkelt att matcha organisationens krav mot individens tillgångar som utbildningar, förmågor, erfarenhet och körtillstånd. På så vis blir plattformen en oumbärlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.